5. Balladyna

Do realizacji klasowego przedstawienia Balladyny w szkole podstawowej wybrano krótkie fragmenty tekstu dramatu, dostępne wówczas, kiedy je przygotowywano, w podręcznikach szkolnych . Było to wygodne ze względu na możliwość wcześniejszego omówienia utworu, łatwy dostęp uczniów do scenariusza, zamieszczone w podręczniku uwagi, ćwiczenia i zadania, dotyczące o realizacji przedstawienia, a nawet ilustracje, przedstawiające bohaterów dramatu. Przedstawienia przygotowano z powodzeniem zarówno z klasą VI, jak i z klasą IV. 

 

Tekst Balladyny powinien być przede wszystkim zrozumiały dla uczniów, dlatego jego analizie należy poświęcić nieco czasu, zanim przystąpimy do omówienia postaci i sposobu ich zachowania, a następnie zdecydujemy, jak podzielić między uczniów zadania do wykonania. Warto dodać, że w tym krótkim przedstawieniu, ze względu na niewielką ilość bohaterów, nie wszyscy uczniowie z danej klasy wezmą udział jako występujący aktorzy, ale są przecież dla nich inne zadania do wykonania (zaprojektowanie i przygotowanie scenografii oraz kostiumów i rekwizytów, odpowiedni, stylistyczny dobór wszystkich elementów scenografii, reżyseria, może nawet kwestia wyboru jakiejś nietypowej przestrzeni teatralnej w szkole...). Aby praca przebiegała prawidłowo, warto podzielić wcześniej klasę na zespoły zadaniowe i określić wspólnie z uczniami zadania dla nich. 

 

Jeśli uznamy, że spektakl klasowy, zwłaszcza w klasie VI, nie kończy naszej pracy nad tekstem, warto zaplanować inne zadania dla uczniów, także widzów z pozostałych klas, które wykonają oni po obejrzeniu przedstawienia.

 

Attachments:
Access this URL (http://trojpolowka.edu.pl/images/pdf/edukacja_humanistyczna/scenariusze/balladyna.pdf)Balladyna.pdf30 kB