1. "Rocznik Muzeum w Gliwicach"J. Jawor-Baranowska, W. Baranowski, Nieistniejąca kaplica ewangelicka w Rudzińcu według projektu Karla Lűdeckego, w: "Rocznik Muzeum w Gliwicach", Gliwice, 2014, t. XXV (w przygotowaniu).
  2. J. Jawor-Baranowska, Właściciele pałacu i dóbr rudzinieckich w latach 1556-1945, w: "Rocznik Muzeum w Gliwicach", Gliwice, 2013, t. XXIV, s. 65-98.
  3. J. Jawor-Baranowska, Kościół parafialny po wezwaniem św. Michała Archanioła w Rudzińcu, w: "Rocznik Muzeum w Gliwicach", Gliwice, 2011, t. XXIII, s. 17-35.
  4. J. Jawor-Baranowska, Pierwotna lokalizacja Rudzińca: głos w dyskusji, w: "Rocznik Muzeum w Gliwicach", Gliwice, 2010, t. XXII, s. 13