Publikacje książkowe

 1. J. Jawor-Baranowska, E. Bryndal, A. Kwiatkowska, Frazeologizmy. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2013.
 2. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Porozmawiajmy o problemach… Scenariusze lekcji wychowawczych – szkoła podstawowa, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.
 3. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Na styku literatury i innych sztuk: działania twórcze uczniów kl. IV – VI, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010.
 4. Artykuły metodyczne w czasopismach dla nauczycieli
  "Język Polski w Szkole"
  2013/2014
  J. Jawor-Baranowska, Jak uczyć składni w szkole podstawowej, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2013/2014, nr 1, s. 43-48.
 5. J. Jawor-Baranowska, Każdy człowiek jest wyspą (K. Ryrych, Wyspa mojej siostry), w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2013/2014, nr 1, s. 104-106.
 6. J. Jawor-Baranowska, Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w kontekście planowania pracy z klasą, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2013/2014, nr 1, s. 48-58.
 7. J. Jawor-Baranowska Odpowiedzialność w wybranych powieściach F. A. Ossendowskiego (cz. 2.), w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2013/2014, nr 1, s. 93-99.
 8. J. Jawor-Baranowska, O doskonaleniu umiejętności dziecka w kontekście aspiracji jego rodziców, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2013/2014, nr 2, s. 100-106.
 9. 2012/2013J. Jawor-Baranowska, Dziecko wobec codziennych problemów w wybranych tekstach kultury dla klasy IV, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2012/2013, nr 1, s. 72-100.
 10. J. Jawor-Baranowska, Działania językowe w klasie V (G. Morcinek, Łysek z pokładu Idy), w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2012/2013, nr 2, s. 58-86.
 11. J. Jawor-Baranowska, Dziecko potrafi, czyli uczeń w roli nauczyciela, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2012/2013, nr 3, s. 90-108.
 12. J. Jawor-Baranowska, Dni Teatru jako innowacyjny projekt szkolny i środowiskowy, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2012/2013, nr 4, s. 73-79.
 13. J. Jawor-Baranowska, Odpowiedzialność w wybranych powieściach F. A. Ossendowskiego (cz. 1.), w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2012/2013, nr 4, s. 88-105.
 14. J. Jawor-Baranowska, Otwieranie się dziecka na potrzeby innych na podstawie fragmentów książki Anne-Cath. Vestly 8+2 i ciężarówka, w: "Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane. Zeszyty Kieleckie", 2012/2013, nr 2, s. 72-82.
 15. 2011/2012J. Jawor-Baranowska, Historia żółtej ciżemki – nowe spojrzenie, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2011/2012, nr 1, s. 49-74.
 16. J. Jawor-Baranowska, Kaktus na parapecie Magdaleny Zarębskiej – wartościowa dawka PRL-u dla każdego, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2011/2012, nr 2, s. 99-101.
 17. J. Jawor-Baranowska, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa – nowe spojrzenie, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2011/2012, nr 2, s. 55-77.
 18. J. Jawor-Baranowska, W 80 dni dookoła świata – nowe spojrzenie (bez encyklopedyzmu), w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2011/2012, nr 3, s. 43-76.
 19. J. Jawor-Baranowska, Szatan z siódmej klasy – nowe spojrzenie, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2011/2012, nr 4, s. 33-65.
 20. 2010/2011D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Prawdziwy polonista pilnie poszukiwany, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2010/2011, nr 1, s. 83-92.
 21. J. Jawor-Baranowska, O nowej propozycji w kanonie lektur dla klas IV – VI, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2010/2011, nr 2, s. 96-103. 
 22. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Różne oblicza samotności dziecka w wybranych utworach nowego kanonu lektur dla klas IV – VI, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2010/2011, nr 3, s. 56-69.
 23. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Uczeń klasy IV w roli badacza, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2010/2011, nr 3, s. 80-98.
 24. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O języku współpracy twórczej, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2010/2011, nr 4, s. 78-88.
 25. 2009/2010D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie Marcina Kozery w czasach eurosierot, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2009/2010, nr 1, s. 91-108.
 26. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Plastyka w teatrze, czyli łagodzenie kryzysu twórczości plastycznej nastolatków, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2009/2010, nr 2, s. 18-44. 
 27. J. Jawor-Baranowska, Głos w sprawie kształtowania przestrzeni teatralnej w szkole, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2009/2010, nr 2, s. 45-53.
 28. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Od wsłuchiwania się w siebie do opisu przeżycia wewnętrznego, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2009/2010, nr 3, s. 21-39.
 29. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Co wiemy o uczuciach i emocjach, czyli polonista uczy opisu przeżycia wewnętrznego, w: "Język Polski w Szkole IV – VI", 2009/2010, nr 4, s. 42-53.
 30. "Wychowawca"D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Dziecięcy świat i wartości, w: "Wychowawca", nr 3/ 2012, s. 31.
 31. "Guliwer"J. Jawor-Baranowska, Książki podróżniczo-przygodowo-historyczne Łukasza Wierzbickiego jako nowatorska propozycja dla najmłodszych czytelników, w: „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”, nr 3/2013, s. 47-51.
 32. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Literatura „rodzinna” w czasach mediów i konsumpcji, w: „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”, nr 3/2013, s. 63-67.
 33. J. Jawor-Baranowska, Zapomniany Ossendowski, czyli o powrocie do świata uporządkowanych wartości, w: „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”, nr 3/2012, s. 13-16.
 34. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Wychowanie w rodzinie na podstawie trylogii Edith Nesbit: Pięcioro dzieci i coś, Feniks i dywan, Historia amuletu, w: „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”, nr 2/2012, s. 26-28.
 35. "Gliwicki Miesięcznik Oświatowy"D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O potrzebie kreatywności, w: "Gliwicki Miesięcznik Oświatowy", Rada Miejska w Gliwicach, 2004, nr 19, s. 12-13.
 36. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O potrzebie teatru szkolnego, w: "Gliwicki Miesięcznik Oświatowy", Rada Miejska w Gliwicach, 2003, nr 16, s. 7-8.
 37. Artykuły w pracach zbiorowychD. Bula, J. Jawor-Baranowska, Działania twórcze uczniów w dobie Internetu, w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. / A. Guzy, D. Krzyżyk, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, t. 1, s. 132-140.
 38. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Jak obłaskawić syndrom niecierpliwości naszych czasów? Działania nauczyciela, w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. / A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013, t. 2, s. 157-162.
 39. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O potrzebie działań twórczych, w: Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, oprac./ red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Katowice- Mysłowice, Centrum Ekspresji Dziecięcej, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Augusta Hlonda w Mysłowicach, 2008, s. 263-270.
 40. Publikacje internetowe
  www.oswiata.org.pl
  J. Jawor-Baranowska, Teatr szkolny, Internet, http://www.teatr.oswiata.org.pl/txt.php?n=1&id=5
 41. Biblionetkajaga-b: Internet, http://www.biblionetka.pl/user.aspx?id=134034
 42. "Projekt Kraszewski"Jadwiga: Internet, http://projekt-kraszewski.blogspot.com/search/label/Jadwiga