13. Baśń o szklanej górze

Praca z całymi zespołami klasowymi na przestrzeni dłuższego czasu sprawia, że uczeń wdrożony do zajęć teatralnych w klasach młodszych z chęcią będzie podejmował próby własnych rozwiązań w klasach IV-VI, a następnie na dalszych etapach kształcenia. Umiejętnie prowadzony zespół klasowy nawet w klasie drugiej jest w stanie przedstawić sztukę teatralną, podzielić między siebie role, zaprojektować i wykonać elementy scenografii, kostiumy, a nawet plakat reklamujący sztukę. Na drugim etapie kształcenia, w klasach IV-VI, dzieci potrafią dokonać adaptacji gotowego scenariusza do własnych potrzeb, stworzyć własny tekst w oparciu o znany utwór literacki, a nawet napisać własną sztukę.

 

Marcin Cielepak, uczeń klasy IV, napisał Baśń o czarodziejskiej górze, czyli jak powstały narty. Warto zapoznać się z tą ciekawą historią. Zły człowiek został za karę zamieniony w górę. Cierpi teraz i czeka na kogoś, kto spełni na jego prośbę i w jego imieniu dobry uczynek. Nadarza się okazja, kiedy w pobliżu znajduje się wędrujący po okolicy Jan. To jego czarodziejska góra prosi, aby pomógł okolicznym dzieciom, które nudzą się zimą. Jan wykonuje dla dzieci narty według wskazówek góry i ofiarowuje je im, objaśniając zasady korzystania z tego wynalazku. Zadowolone dzieci bawią się wesoło, zjeżdżając z góry, nieświadome tego, że powodują cierpienie człowieka-góry. Odczarowany człowiek uwalnia się spod zaklęcia i odchodzi z Janem.

 

Przedstawienie zostało zrealizowane w klasie IV jako teatr lalkowy. Uczniowie samodzielnie wykonali lalki, a także konieczne elementy scenografii. Dokonali podziału zadań przy pracy nad tekstem scenariusza i przygotowaniem przedstawienia. Efekt pracy przyniósł wszystkim zadowolenie i satysfakcję.

 

Attachments:
Access this URL (http://trojpolowka.edu.pl/images/pdf/edukacja_humanistyczna/scenariusze/basn_o_szklanej_gorze.pdf)Baśń o szklanej górze.pdf51 kB