3. Bromba w krainie matematyki

Utwór Macieja Wojtyszki Bromba i inni należy do tych lektur szkolnych, które wyjątkowo inspirują młodego czytelnika do działań twórczych, między innymi o charakterze literackim. 

 

Spośród przygotowanych różnych wersji scenariuszy, na uwagę zasługuje, jak się wydaje, scenariusz uczniowski Bromba w Krainie Matematyki. Jak wskazuje tytuł, przedstawienie to można wykorzystać, budując program na Dzień Matematyki w szkole.

 

W pierwszej części programu można przygotować konkurs matematyczny zagadki dla uczniów, w którym wystąpią łatwe, ale wymagające myślenia zadania, rebusy matematyczne i zagadki. Uczestnicy mogą w nich brać udział na zasadzie dobrowolności lub, wchodząc w skład wyłonionych wcześniej zespołów matematycznych, z których każdy może mieć swój znak rozpoznawczy, nazwę, okrzyk itp. Z kolei można przygotować zgadywankę na temat „Czy znasz wielkich matematyków”? Wśród słynnych matematyków należałoby pokazać także postać fantastyczną, czyli Brombę. Widzowie rozstrzygną, która postać nie jest prawdziwym matematykiem. W ten sposób Bromba zostanie wprowadzona na scenę, by dalej grać główną rolę.