4. Dziady (cz. II)

Do realizacji przedstawienia na podstawie Dziadów (cz. II) w szkole podstawowej wybrano krótkie fragmenty tekstu dramatu, dostępne wówczas, kiedy je opracowywano, w podręcznikach szkolnych . Jest to wygodne ze względu na możliwość wcześniejszego omówienia utworu, łatwy dostęp uczniów do scenariusza, zamieszczone w podręczniku uwagi, ćwiczenia i zadania, dotyczące o realizacji przedstawienia. Przedstawienia przygotowano z powodzeniem zarówno z klasą VII, jak i z klasą V (uczennice występujące w roli tańczących ptaków nocnych – z klasy IV). 

 

Tekst Dziadów powinien być przede wszystkim zrozumiały dla uczniów, dlatego jego analizie należy poświęcić nieco czasu, zanim przystąpimy do omówienia postaci i sposobu ich zachowania, a następnie zdecydujemy, jak podzielić między uczniów zadania do wykonania. Dotyczy to szczególnie uczniów młodszych, jeśli zdecydujemy się na wystawienie z nimi Dziadów. 

 

Tekst dostarcza wielu możliwości działań twórczych; głównie nad dykcją aktorów, ich kostiumami, scenografią. Interesującym doświadczeniem może być w tym wypadku także wybór nietypowej, niezwykłej przestrzeni teatralnej w szkole. Warto, by w tym przedstawieniu dać możliwość urzeczywistnienia się naprawdę niezwykłych pomysłów uczniowskich.

 

Attachments:
Access this URL (http://trojpolowka.edu.pl/images/pdf/edukacja_humanistyczna/scenariusze/dziady.pdf)Dziady (cz. II).pdf32 kB