8. Kopciuszek

Przedstawienie klasowe Kopciuszek zrealizowano, wykorzystując znajdujący się w obowiązującym wówczas podręczniku tekst Jana Brzechwy . Tekst zapisany został z podziałem na role, a w propozycji pracy nad nim autorki sugerowały wykorzystanie go przez uczniów w dowolny sposób, według własnego pomysłu. Klasa IV zdecydowała, że podejmie się próby przygotowania przedstawienia klasowego. W tym celu tekst podzielono wspólnie na mniejsze cząstki, przyporządkowując je kolejnym scenom.

 

Przedstawienie składa się z ośmiu scen, podczas których akcja przenosi się w trzy miejsca: Chata Macochy, Rynek, Zamek. Sprawdzoną propozycją jest rozmieszczenie i urządzenie scenografii w taki sposób, aby w trakcie przedstawienia można było skupić się jedynie na jego oglądaniu, nie zaś przenoszeniu jej elementów. W środkowej części sceny można zbudować scenografię, przedstawiającą Zamek, po lewej stronie – Chatę Macochy, po prawej – Rynek. Postacie sceniczne pojawiają się dwa razy w Zamku, cztery razy w Chacie Macochy, dwa razy – na Rynku. Sceny nie są niczym oddzielone od siebie ani od widowni, więc może się zdarzyć, że któraś z postaci, zwłaszcza w scenie balu u Królewicza, przekroczy umowną granicę i wejdzie na obszar zarezerwowany dla widowni, nawet dosłownie, prosząc kogoś z widzów do tańca. 

 

Aktorzy przemieszczają się w trakcie przedstawienia na oczach widza, co umożliwi mu obserwację ruchu scenicznego, a dzięki temu większe skupienie uwagi. Ci, którzy nie będą w danej chwili występować, mogą swobodnie wykorzystać elementy scenografii do odpoczynku i obserwacji dalszej części przedstawienia, co w wypadku uczniów młodszych wydaje się rozsądniejsze niż nudzenie się i przeszkadzanie w pomieszczeniu obok lub za kurtyną. Widzowie w czasie przedstawienia siedzą na swoich miejscach i obserwują przemieszczające się w szerokim planie postacie sceniczne. 

 

Attachments:
Access this URL (http://trojpolowka.edu.pl/images/pdf/edukacja_humanistyczna/scenariusze/kopciuszek.pdf)Kopciuszek.pdf106 kB