23. Święta Kinga

Akcja przedstawienia toczy się na trzech scenach (w trzech miejscach większej sali). Poniżej przedstawiono w formie tabeli rozmieszczenie scen oraz sposób ich urządzenia (nie muszą być one niczym oddzielone, aktorzy swobodnie przechodzą z jednego miejsca do drugiego). Przygotowujemy 3 plansze z szarego papieru stanowiące tło oraz niezbędne elementy scenografii.

 

Attachments:
Access this URL (http://trojpolowka.edu.pl/images/pdf/edukacja_humanistyczna/scenariusze/swieta_kinga.pdf)Święta Kinga.pdf91 kB