20. Święty Kazimierz

Scenariusz może być podstawą do realizacji scenek rodzajowych w żywym planie lub planie lalkowym oraz słuchowiska. W przypadku teatru żywego planu i słuchowiska zbędne będą podane poniżej rekwizyty. Poniższa wersja dotyczy teatru lalkowego z elementami żywego planu. W przedstawieniu bierze udział siedem osób (narrator, trzech lektorów i trzech animatorów lalek). 

 

Elementy scenografii

  • 6 plansz formatu A-4. 

Na trzech planszach postacie historyczne (Kazimierz Jagiellończyk i jego żona Elżbieta Rakuszanka, Jan Długosz), na pozostałych: zdjęcie Wawelu z datą 1458, napis „Grodno na Litwie” z datą 1483, katedra w Wilnie lub napis „Wilno na Litwie” z datą 1484.

 

Plansze można wzmocnić kartonem i umieścić na listewkach. Zamiast plansz z nazwami miejsc można namalować tło akcji.

  • Parawan, np. składana garderoba turystyczna na kółkach; kotara.
  • Ilustracja przedstawiająca św. Kazimierza i podpis (na kotarze).

 

Attachments:
Access this URL (http://trojpolowka.edu.pl/images/pdf/edukacja_humanistyczna/scenariusze/swiety_kazimierz.pdf)Święty Kazimierz.pdf60 kB