Teatr szkolny jako proces twórczy

 

Spis treści:
WSTĘP  
Teatr szkolny jako proces twórczy. Koncepcja teatru klasowego.  
1. Koncepcje teatru szkolnego.  
2. Wybór koncepcji teatru szkolnego w świetle badań i tendencji rozwoju teatru współczesnego.  
3. Uczestnicy zabawy w teatr.  
    3.1. Aktor – tworzywo szczególne.  
4. Teatr szkolny jako artystyczny proces w czasie.  
    4.1. Tworzenie nowych struktur słownych.  
    4.2. Kształtowanie tworzywa plastycznego.  
    4.3. Eksperymenty z tworzywem dźwiękowym.  
5. Spektakl teatru szkolnego uwieńczeniem procesu twórczego.  
    5.1. Widz – odbiorca i współtwórca przedstawienia szkolnego.  
    5.2. Chwyty teatralne a organizacja przestrzeni szkolnej dla potrzeb teatru.  
6. Twórcze działania uczniów – uczestników zabawy w teatr.  
7. Konkursy czy spotkania teatralne dla uczniów szkół podstawowych?  
    7.1. Problem konkursów teatralnych.  
    7.2. Dni Teatru – pomysł na współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie teatru szkolnego.  
ZAKOŃCZENIE