Taciszów wczoraj i dziś

 

Spis treści:
WSTĘP 5
I POŁOŻENIE TACISZOWA 8
       Tło geograficzne 10
II LEGENDARNE POCZĄTKI WSI 13
       Urzekła ich ta cisza, czyli taciszowskie legendy 15
III TRASA WYCIECZKI 17
   1. KADAWA – SIEDLISKO PRZODKÓW? 19
       Pradzieje rejonu Taciszowa 21
       Rozwój wsi. Sytuacja chłopów na przestrzeni lat 27
       Właściciele Taciszowa (XVI – XIX w.) 33
   2. TU ROZBRZMIEWAJĄ DZWONY... 39
       Taciszowskie dzwony 44
   3. KIM BYLI PRZEWOŹNICY? 47
       Przewoźnicy i inni robotnicy wiejscy 49
   4. DLACZEGO KOŚCIÓŁ STAŁ NA WYSPIE? 53
       Dzieje Kanału Kłodnickiego 56
   5. ŻELAZNA TAJEMNICA JEZIORA 63
       W jaki sposób nasi przodkowie wytapiali żelazo? 71
       Dawna kuźnica w Taciszowie 78
       Rodzina Hohenlohe – właściciele huty 81
       Hutnictwo w Taciszowie na tle innych wydarzeń. Kalendarium 83
       Ruiny cegielni nad jeziorem 87
   6. KAMILIANIE W NIEZWYKŁYM KOŚCIELE 89
       Historia kościoła i klasztoru na tle innych wydarzeń. Kalendarium 99
       Kamilianie w Taciszowie 102
       Proboszczowie parafii Taciszów 108
       O. Alfred Karch (1915 – 1997) 109
   7. ZABYTKOWA KAPLICZKA NA TLE OKOLICY 111
   8. W HOŁDZIE POLEGŁYM 125
       Historia pomnika 127
       Taciszów po I wojnie światowej 128
       Powstaniec z Taciszowa 129
       Okres poprzedzający II wojnę światową 132
       Wojna w relacji naocznych świadków wydarzeń 132
   9. A...B...C... OD PONAD STU LAT 137
       Lata powojenne (1945- 49) zapisane na kartach 140
       "Kroniki szkoły" 140
       Rozbudowa szkoły. Nauczyciele 144
       Co słychać u absolwentów? 146
       Migracje mieszkańców Taciszowa na przykładzie losów jednej klasy 159
       Kółko turystyczne 161
       Gazetka szkolna "Bez tytułu" 170
       Teatr szkolny 174
       Wystawy szkolne 177
       Sesje popularnonaukowe 184
  10. STĄD JESZCZE ODJEŻDŻAJĄ POCIĄGI 187
        Budowa linii kolejowej przez Taciszów 191
Z MOJEGO ALBUMU 193
BIBLIOGRAFIA 242

 

 

Attachments:
Access this URL (http://trojpolowka.edu.pl/images/pdf/edukacja_regionalna/taciszow_wczoraj_i_dzis.pdf)Taciszów wczoraj i dziś.pdf16111 kB