Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Rudzińcu na tle dziejów wsi

 

Spis treści:
1. Rudziniec – położenie wsi, pochodzenie jej nazwy  3
2. Dzieje Rudzińca do XVII wieku  4
3. Pierwotna budowla sakralna  10
4. Lokalizacja obecnego kościoła parafialnego 11
5. Rozbudowa kościoła 12
6. Wygląd zewnętrzny obecnego kościoła 13
7. Wnętrze kościoła 15
8. Otoczenie kościoła 19
9. Proboszczowie parafii Rudziniec 19