Edukacja regionalna z udziałem biblioteki

 

Spis treści:
WSTĘP 3
Edukacja regionalna i czytelniczo-medialna w szkole podstawowej. 7
1. Projekty badawcze – indywidualne i zespołowe. 8
    1.1. Chleb jako przykład projektu indywidualnego, realizowanego w kl. I-VI. 8
    1.2. Rudziniec – Rudzinitz – Rudgershagen – projekt zespołowy dla klas IV-VI. 11
2. Opracowania historyczno-literackie o regionie wykonane przez uczniów klasy V i VI. 12
    2.1. Szlak dawnego hutnictwa w gminie Rudziniec. Trasa turystyczna z dokumentacją fotograficzną. 12
    2.2. Szlak zespołów pałacowo-parkowych w gminie Rudziniec. Trasa turystyczna z dokumentacją fotograficzną. 13
    2.3. Szlak kościołów drewnianych: Rudziniec – Bojszów – Poniszowice. 14
    2.4. „Ex flammis orior”, czyli szlakiem rodu Hohenlohe. Trasa historyczna, dokumentująca obecność książąt Hohenlohe w okolicy Rudzińca. 14
    2.5. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Rudzińcu. 15
    2.6. Wymarłe i ginące zawody mieszkańców Rudzińca. 16
    2.7. Rudziniec wczoraj i dziś. Trasa turystyczna z dokumentacją fotograficzną opracowana z okazji 700-lecia Rudzińca (1305–2005). 17
3. Szkolne wystawy etnograficzne jako wynik działalności badawczej uczniów pod kierunkiem nauczycieli. 18
    3.1. Wystawa Wymarłe i ginące zawody mieszkańców Rudzińca. 19
    3.2. Wystawa Rudziniec w starej fotografii. 24
    3.3. Wystawa Zespół Pałacowo-Parkowy w Rudzińcu i jego dawni właściciele. 28
4. Udział uczniów w konkursach o tematyce regionalnej. 31
    4.1. Szkolny Konkurs Wiedzy o Rudzińcu. 31
    4.2. Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim. 31
    4.3. Konkurs Ocalić od zapomnienia. 31
5. Udział uczniów w programie edukacyjnym Ślady przeszłości. 34
6. Formy współpracy ze szkołami podstawowymi w gminie Rudziniec i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji regionalnej. 36
    6.1. Sesje popularnonaukowe dla uczniów klas IV-VI. 36
    6.2. Dni Teatru. 39
    6.3. Humanistyczna Liga Szkół Podstawowych. 40
7. Organizacja wycieczek po najbliższej okolicy. 41
8. Promowanie twórczości ludowej. 42
9. Upowszechnianie informacji o działalności szkoły i biblioteki w zakresie edukacji regionalnej. 45
ZAKOŃCZENIE 47
BIBLIOGRAFIA 48